Sức khỏe Archive

Kiểm soát lượng đường trong cơ thể

Tiểu đường là một trong những căn bệnh làm giảm sút sức khỏe của con người một cách đáng kể. Theo kết quả cuộc khảo sát sức khỏe quốc gia năm 2010, có tới 11.3% những người tầm tuổi 18-69 mắc bệnh đái tháo ...Read More